Эрдэм шинжилгээний семинар №8 (2022)

СЕМИНАР № 8 (280) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 22-ны Лхагва гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №8 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №7 (2022)

СЕМИНАР № 7 (279) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 21-ны  Мягмар гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №7 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №6 (2022)

СЕМИНАР № 6 (278) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 15-ны Лхагва гараг Цаг:         1400 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №6 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №5 (2022)

СЕМИНАР № 5 (277) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 08-ны Лхагва гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №5 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №4 (2022)

СЕМИНАР № 4 (276) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 5-р сарын 25-ны Лхагва гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №4 (2022)