NUPID-2011

Үндэсний хөтөлбөр ба дэд бүтцийг хөгжүүлэх асуудал нь цөмийн эрчим хүчний станцын зөв оновчтой төлөвлөлт ба аюулгүй ажиллагааг бий болгоход онцгой ач холбогдолтой. Фукушимагийн ослын…

View More NUPID-2011

ОХУ-д томилолтоор ажилласан тухай

2012 оны 9-р сарын 23-наас 30-ны хооронд ЦЭГ-ын Цөмийн технологийн хэлтэсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч-Б.Батгэрэл, ЦЭГ-ын гадаад харилцааны ахлах мэргэжилтэн-Ш.Мөнх-Очир, МУИС-ийн Цөмийн судалгааны төвийн Цөмийн өгөгдөл…

View More ОХУ-д томилолтоор ажилласан тухай