ОУАЭА-с гаргасан зарим номуудын орчуулгыг, уншигч танд хүргэж байна.

ОУАЭА-с гаргасан Судалгааны реакторын хэрэглээ, Эмнэлгийн зориулалтаар Мо-99 үйлдвэрлэх, Судалгааны реакторыг хэрэгжүүлэх аргачлал номуудын орчуулгыг, уншигч танд хүргэж байна. Доорх линкүүдээс татаж авах боломжтой.

https://nummta.sharepoint.com/:b:/s/grp-NRC-NUM/ERn2CDLwWOBArRmt-Tp-Q0QBy3B2JDGIL5lr1PeUb9Q8eg?e=AdSnhs

https://nummta.sharepoint.com/:b:/s/grp-NRC-NUM/EQrv-pBCVb5JucLRfcvoBEIBCQK4Y9OW0tEDRTLP-T3Xww?e=NJltwf

https://nummta.sharepoint.com/:b:/s/grp-NRC-NUM/EUWILOKdcqFKjApl5XjbyFUBRaPHDr7t5TgD9um9_F9J5Q?e=2Qazym