Ажлын байрны зар

Цөмийн физикийн судалгааны төвд төрийн үйлчилгээний албан тушаалын дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна. Сонирхсон иргэн 2024 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор ажилд орох хүсэлтээ холбогдох бичиг баримтын хамт дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.