Эрдэм шинжилгээний семинар №11 (2022)

СЕМИНАР № 11 (283) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 9-р сарын 29-ны Пүрэв гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №11 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №10 (2022)

СЕМИНАР № 10 (282) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 9-р сарын 15-ны Пүрэв гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №10 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №9 (2022)

СЕМИНАР № 9 (281) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 9-р сарын 8-ны Пүрэв гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №9 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №8 (2022)

СЕМИНАР № 8 (280) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 22-ны Лхагва гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №8 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №7 (2022)

СЕМИНАР № 7 (279) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 21-ны  Мягмар гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №7 (2022)