ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ ТӨСӨЛ


“Хүрээлэн буй орчин, биологийн объектыг шинжлэх цөмийн физикийн аргазүйн судалгаа” 

удирдагч доктор Ц.Амартайван

“Монголд тохиромжтой дэвшилтэт цөмийн реакторын харьцуулсан судалгаа”

удирдагч доктор  С.Одмаа

“Комплекс скейлингийн аргад тулгуурласан цѳмийн бүтцийн судалгаа”

удирдагч доктор М.Одсүрэн

Leave a Reply