2017

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ СЭДЭВТ АЖЛУУД 

“Цөмийн задрал, урвалын механизм” (2015-2017) удирдагч доктор, профессор Г.Хүүхэнхүү

2014-2016

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ СЭДЭВТ АЖЛУУД 

“Цөмийн цацрагийн хэрэглээ” удирдагч доктор, дэд профессор П.Зузаан

“Цөмийн түлш, дэвшилтэт реактор”  удирдагч доктор, дэд профессор Н.Норов

Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлгийн хүрээнд гүйцэтгэж байгаа “Цөөн биеийн бодлого ба хөнгөн цөмийн бүтэц” грант – удирдагч доктор М.Одсүрэн

МУИС-ИЙН СУДАЛГААГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ӨНДӨР ТҮВШНИЙ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА  “Хөнгөн цөмийн кластер бүтцийн судалгаа” сэдэвт өндөр түвшний судалгааны төсөл – удирдагч доктор М.Одсүрэн

2011-2013

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН СЭДЭВТ АЖЛУУД:

“Нейтрон цөмийн харилцан үйлчлэл”  удирдагч доктор, профессор Г.Хүүхэнхүү

“Цөмийн аналитик арга” удирдагч доктор (ScD), дэд профессор П.Зузаан

“Цөмийн эрчим хүч, ураны технологи”  удирдагч доктор, дэд профессор Н.Норов

2010

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН СЭДЭВТ АЖИЛ:

 1.  “Цөмийн динамик” (2008-2010), удирдагч д-р, дэд проф. Г.Хүүхэнхүү
 2. “Хэрэглээний цөмийн физикийн судалгаа” (2008-2010), удирдагч – д-р, дэд проф. П.Зузаан
 3. “Цөмийн реактор” (2008-2010), удирдагч д-р, дэд проф Н.Норов

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ:

 1. The Air Monitoring and Health Impact Baseline Study (2008-2010), гүйцэтгэгч С.Лодойсамба, Д.Шагжжамба

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИАЛГААР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ:

 1. “Монгол атомын цахилгаан станц барих боломжийг судлах” (2010) төслийн хүрээнд: Монгол улсад цөмийн эрчим хүчний станц ашиглахад шаардагдах Хүний нөөцийн судалгаа, зураглал гаргах, Монгол улсад тохиромжтой судалгааны реакторын ТЭЗҮ-ийн үндэслэл боловсруулах хоёр бүтээгдэхүүн нийлүүлэх дэд төсөл”
 2009

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН СЭДЭВТ АЖЛУУД:

 1. “Цацрагийн экологи” (2007-2009), удирдагч – д-р., проф. Б.Далхсүрэн
 2. “Дээж дэх уран торийн агууламж нарийн тодорхойлох арга боловсруулах” (2007-2009), удирдагч д-р., проф. Ж.Сэрээтэр
 3. “Нийгэм хориотой бодис хурдан илрүүлэх цөмийн физикийн арга” (2007-2009), удирдагч – д-р., проф. Ш.Гэрбиш

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САН, ОРОСЫН СУУРЬ СУДАЛГААНЫ САНГИЙН ХАМТАРСАН ТӨСӨЛ (ГРАНТ):

 1. “Монгол оронд цөмийн аналитик аргаар хүнд метал цацраг идэвхт цөмүүдийн иж бүрэн хяналтын систем боловсруулах” (2008-2009) сэдэвт ажил хэрэгжүүлсэн.
2008

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН СЭДЭВТ АЖЛУУД:

 1. “Агаарын чанар ба тоосонцорын бохирдлын зөөгдлийг судлах” (2006-2008), удирдагч д-р., проф. С.Лодойсамба
 2. “Электрон хурдасгуур ашиглан цацраг изотоп үйлдвэрлэх асуудлын судалгаа” (2007-2008), удирдагч – д-р., проф. Ш.Гэрбиш
2007

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН СЭДЭВТ АЖЛУУД:

 1. “Цөмийн урвал” (2005-2007), удирдагч д-р., дэд проф. Г.Хүүхэнхүү
 2. “Цөмийн физикийн хавсрага судалгаа” (2005-2007), удирдагч д-р., дэд проф. П.Зузаан
 3. “Цөмийн энерги” (2005-2007), удирдагч д-р. Н.Норов
 4. “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг цөмийн физикийн аргаар тодорхойлох хяналт” (2005-2007), удирдагч д-р., проф. О.Отгонсүрэн
2005

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН СЭДЭВТ АЖЛУУД:

 1. “Цацрагийн экологи” (2003-2005), удирдагч д-р., проф. Б.Далхсүрэн
 2. “Цацрагийн аюулгүй байдал” (2003-2005), удирдагч д-р., дэд проф. Ж.Сэрээтэр
2004

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН СЭДЭВТ АЖЛУУД:

 1. “Цөмийн бүтэц, урвалын судалгаа” (2002-2004), удирдагч д-р., дэд проф. С.Даваа
 2. “Цөмийн эрчим хүч” (2002-2004), удирдагч д-р. Н.Норов
 3. “Цөмийн физикийн аргаар агаарын бохирдлыг биомонитор (хаг, хөвд) ашиглан тодорхойлох судалгаа” (2002-2004), удирдагч д-р., дэд проф. Ш.Гэрбиш

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛҮҮД:

 1. “Цөмийн аналитик арга боловсруулах, хэрэглэх” (2002-2004), удирдагч д-р., дэд проф. П.Зузаан
 2. “Бага, дунд чадлын атомын станц ашиглах техник эдийн засгийн үндэслэл” (2003-2004), удирдагч д-р., дэд проф. С.Даваа
2002

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСӨЛ:

 1. “Цацрагийн экологи” (2000-2002), удирдагч проф.Б.Далхсүрэн
2001

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛҮҮД:

 1. “Нейтрон” (1999-2001), удирдагч дэд проф.С.Даваа
 2. “Цөмийн арга”(1999-2001), удирдагч дэд проф. П.Зузаан
1998

ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨСЛҮҮД:

 1. “Цөмийн физикийн судалгаа, аргачлал, хэрэглээ” (1996-1998), удирдагч Академич Н.Содном,
 2. “Цөмийн технологи” (1996-1998), удирдагч доктор, дэд проф. Ж.Ганзориг

“ЭРДЭНЭТ” УБҮ-ТЭЙ БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭТ АЖЛЫН ҮР ДҮНГ ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛСЭН: Разработка и внедрение методико-математического обеспечения для контроля технологических продуктов ГОК “Эрдэнэт” на порошковых анализаторах СРМ-25. Гүйцэтгэгчид: П.Зузаан, Н.Гансүх, В.Баяр