Цөмийн Энергийн газар

Монгол Улсын Их Сургууль

Физик Электроникийн Сургууль

Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг

Дэлхийн Цөмийн Их Сургууль

Олон Улсын Онолын Физикийн Төв

Цөмийн Шинжилгээний Нэгдсэн Институт ДУБНА

Азийн цөмийн технологийн боловсролын сүлжээ

Азийн цөмийн физикийн холбоо

ОХУ-ын ШУА-ын Сибирийн салбар дахь Дэлхийн Царцдас Судлалын Институт 

Хятадын Атомын Энергийн Институт