Лос Аламос-оос гаргасан нисэх онгоцонд суурилуулсан дулааны нейтроныг илрүүлдэг шинэ технологи

Лос Аламосийн Үндэсний Лабротори болон Хонейвеллээс хамтран гаргасан шинэ технологи нь нисэх хүчний салбарыг агаар мандлын орчны талаарх мэдээллээр хангахад ашиглагдаж байна. Энэхүү төхөөрөмжийг ТинМан…

View More Лос Аламос-оос гаргасан нисэх онгоцонд суурилуулсан дулааны нейтроныг илрүүлдэг шинэ технологи