Эрдэм шинжилгээний семинар №17 (2022)

СЕМИНАР № 17 (289) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 12-р сарын 15-ний Пүрэв гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       Microsoft…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №17 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №16 (2022)

СЕМИНАР № 16 (288) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 12-р сарын 8-ний Пүрэв гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       Microsoft…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №16 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №15 (2022)

СЕМИНАР № 15 (287) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 12-р сарын 1-ний Пүрэв гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       ЦФСТ-ийн…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №15 (2022)

Эрдэм шинжилгээний семинар №14 (2022)

СЕМИНАР № 14 (286) Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно. Өдөр:      2022 оны 11-р сарын 16-ний Лхагва гараг Цаг:         14 цагаас Байр:       Microsoft…

View More Эрдэм шинжилгээний семинар №14 (2022)