Эрдэм шинжилгээний семинар №22 (2021)

СЕМИНАР № 22 (272)

Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно.

Өдөр:      2021 оны 12-р сарын 8-ны Лхагва гараг

Цаг:         11 цагаас

Байр:       Microsoft Teams (онлайнаар)

Илтгэгч 1: ЭША Ү.Баянжаргал

Сэдэв:  Улаанбаатар хотын тоосонцрын бохирдлын харьцуулсан судалгаа 2017-2020 он

Илтгэгч 2: ЭША Т.Мөнх-Эрдэнэ

Сэдэв:  Нейтрон цацрагаас хамгаалах тооцооны онол-аргазүйн зарим асуудал

Семинарын удирдагч: Д. Ичинхорлоо, утас: 99069698

Профессор, багш, ажилтан, докторант, магистрант,

оюутан, сонирхогчдыг урьж байна.