Print this Page

Хэрэгжүүлж буй судалгааны төслүүд

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ СЭДЭВТ АЖЛУУД (2014-2016)

“Цөмийн цацрагийн хэрэглээ” удирдагч доктор, дэд профессор П.Зузаан

“Цөмийн түлш, дэвшилтэт реактор”  удирдагч доктор, дэд профессор Н.Норов

Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлгийн ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА  “Цөөн биеийн бодлого ба хөнгөн цөмийн бүтэц” грант – удирдагч доктор М.Одсүрэн

 МУИС-ИЙН СУДАЛГААГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН ХҮРЭЭНД ӨНДӨР ТҮВШНИЙ СУДАЛГААНЫ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ГҮЙЦЭТГЭЖ БАЙГАА  “Хөнгөн цөмийн кластер бүтцийн судалгаа” сэдэвт өндөр түвшний судалгааны төсөл – удирдагч доктор М.Одсүрэн

Permanent link to this article: http://nrc.num.edu.mn/?page_id=81

Leave a Reply