“ЦШНИ-ба Монгол улсын хамтын ажиллагаа” Профессор Г.Хүүхэнхүү

Цөмийн шинжилгээний нэгдсэн институтийн 60 жилийн ойн хурлыг нээж ЦЭК-ын нарийн бичгийн дарга Г.Манлайжав, ЦШНИ-ийн Захирал Академич Виктор Анатольевич Матвеев нар үг хэлж, Н.А.Русакович, Академич Ц.Баатар, Профессор Г.Хүүхэнхүү нар илтгэл мэдээлэл хийсэн. 

2016_06_070071_008

 Профессор Г.Хүүхэнхүү багшийн илтгэлийг бүрэн эхээр нь тольлуулав.

JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-001 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-002 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-003 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-004 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-005 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-006 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-007 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-008 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-009 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-010 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-011 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-012 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-013 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-014 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-015 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-016 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-017 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-018 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-019 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-020 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-021 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-022 JINR-60, G.Khuukhenkhuu-page-023