Эрдэм шинжилгээний семинар №9 (2022)

СЕМИНАР № 9 (281)

Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно.

Өдөр:      2022 оны 9-р сарын 8-ны Пүрэв гараг

Цаг:         14 цагаас

Байр:       ЦФСТ-ийн 208 тоот өрөө

Илтгэгч: Д.Ичинхорлоо

Сэдэв: Судалгааны зарим үр дүн (2021), Цаашдын зорилт

Семинарын удирдагч: Д. Ичинхорлоо, утас: 99069698

Профессор, багш, ажилтан, докторант, магистрант,

оюутан, сонирхогчдыг урьж байна.