Цөмийн физикийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд

Цөмийн физикийн судалгааны төвийн залуу судлаачдаас “Цөмийн физикийн шинжлэх ухааны үндсэн ойлголтууд”-ыг танилцуулах зорилготой бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэж байна.