Хүнсний аюулгүй байдал

Хүнсний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах нь хүн амын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, олон улсын худалдаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэгт чухал ач холбогдолтой.  Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА) нь цөмийн технологийг ашиглан гишүүн орнуудад хүнсний бүтээгдэхүүний цацрагийн…

View More Хүнсний аюулгүй байдал