АНАГААХЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ЦАЦРАГ ИДЭВХТ ИЗОТОП ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

Харьцангуй богино наст цацраг идэвхт изотопыг (ЦИИ) анагаах ухаан, аж үйлдвэрлэл, судалгаа шинжилгээ зэрэг олон салбаруудад өргөн ашигладаг. 2016 оны байдлаар дэлхийн ЦИИ-ын зах зээл…

View More АНАГААХЫН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ЦАЦРАГ ИДЭВХТ ИЗОТОП ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

АНУ-ын Хүнс, эмийн захиргаанаас уран байгүйгээр анагаахын зориулалттай Мо-99 үйлдвэрлэх зөвшөөрөл олголоо

2021 он дөнгөж гарсантай зэрэгцээд АНУ-ын Хүнс, эмийн захиргаанаас NorthStar Medical Radioisotopes ХХК-д баяжуулсан Мо-98-аас Mo-99 гарган авах процесс болон түүний техниций-99м генератор болох RadioGenix…

View More АНУ-ын Хүнс, эмийн захиргаанаас уран байгүйгээр анагаахын зориулалттай Мо-99 үйлдвэрлэх зөвшөөрөл олголоо