Эрдэм шинжилгээний семинар №7 (2022)

СЕМИНАР № 7 (279)

Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно.

Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 21-ны  Мягмар гараг

Цаг:         14 цагаас

Байр:       ЦФСТ-ийн 208 тоот өрөө

Илтгэгч: Prof. Yongxia Sun (Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Poland)

Сэдэв: IAEA TC EXPERT MISSION ON DEVELOPING HUMAN RESOURCES FOR THE APPLICATION OF ELECTRON BEAM TECHNOLOGY TO COMBAT

Семинарын удирдагч: Д. Ичинхорлоо, утас: 99069698

Профессор, багш, ажилтан, докторант, магистрант,

оюутан, сонирхогчдыг урьж байна.