Эрдэм шинжилгээний семинар №6 (2022)

СЕМИНАР № 6 (278)

Цөмийн физикийн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний семинар болно.

Өдөр:      2022 оны 6-р сарын 15-ны Лхагва гараг

Цаг:         1400 цагаас

Байр:       ЦФСТ-ийн 208 тоот өрөө

Илтгэгч: Проф. Н.Норов 

Сэдэв: Цөмийн ба ус төрөгчийн эрчим хүчийг хослуулан хөгжүүлэх асуудлууд

Семинарын удирдагч: Д. Ичинхорлоо, утас: 99069698

Профессор, багш, ажилтан, докторант, магистрант,

оюутан, сонирхогчдыг урьж байна.