Хүнсний аюулгүй байдал

Хүнсний аюулгүй байдлыг баталгаажуулах нь хүн амын эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, олон улсын худалдаанд дэмжлэг үзүүлэх зэрэгт чухал ач холбогдолтой.  Олон улсын атомын энергийн агентлаг (ОУАЭА) нь цөмийн технологийг ашиглан гишүүн орнуудад хүнсний бүтээгдэхүүний цацрагийн…

View More Хүнсний аюулгүй байдал

АНУ-ын Хүнс, эмийн захиргаанаас уран байгүйгээр анагаахын зориулалттай Мо-99 үйлдвэрлэх зөвшөөрөл олголоо

2021 он дөнгөж гарсантай зэрэгцээд АНУ-ын Хүнс, эмийн захиргаанаас NorthStar Medical Radioisotopes ХХК-д баяжуулсан Мо-98-аас Mo-99 гарган авах процесс болон түүний техниций-99м генератор болох RadioGenix…

View More АНУ-ын Хүнс, эмийн захиргаанаас уран байгүйгээр анагаахын зориулалттай Мо-99 үйлдвэрлэх зөвшөөрөл олголоо

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг цөмийн технологи ашиглан судалдаг

Үүнд: -Нуурын хурдас: Нуурын ёроолын хурдасны давхарга бүр нь өнгөрсөн үеийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн мэдээллийг өөртөө агуулж байдаг. Нуурын хурдаст байх тоосонцор, нүүрсжсэн мод, нэг…

View More Уур амьсгалын өөрчлөлтийг цөмийн технологи ашиглан судалдаг

Цөмийн тогтвортой изотопыг гидрологи, геогидрологийн судалгаа болон байгаль орчин, уул уурхай, хөдөө аж ахуйн усны менежментэд өргөн ашигладаг

Дэлхийн температур, уур амьсгалын олон мянган жилийн түүхийг судлахад ашигладаг арга бол цөмийн арга юм. Устөрөгч болон хүчилтөрөгчийн изотопууд нь цаг уурын өөрчлөлтийн мэдээллийг дамжуулагч…

View More Цөмийн тогтвортой изотопыг гидрологи, геогидрологийн судалгаа болон байгаль орчин, уул уурхай, хөдөө аж ахуйн усны менежментэд өргөн ашигладаг

Төгсөгчдийг уулзалтад урьж байна.

Цөмийн технологи, Цөмийн эрчим хүч, Цөмийн инженерчлэлийн мэргэжил, хөтөлбөрийн төгсөгчдийг “Ажил олгогч ба төгсөгчдийн уулзалт”-д урьж байна.

View More Төгсөгчдийг уулзалтад урьж байна.