Уур амьсгалын өөрчлөлтийг цөмийн технологи ашиглан судалдаг

Үүнд: -Нуурын хурдас: Нуурын ёроолын хурдасны давхарга бүр нь өнгөрсөн үеийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн мэдээллийг өөртөө агуулж байдаг. Нуурын хурдаст байх тоосонцор, нүүрсжсэн мод, нэг…

View More Уур амьсгалын өөрчлөлтийг цөмийн технологи ашиглан судалдаг

Цөмийн тогтвортой изотопыг гидрологи, геогидрологийн судалгаа болон байгаль орчин, уул уурхай, хөдөө аж ахуйн усны менежментэд өргөн ашигладаг

Дэлхийн температур, уур амьсгалын олон мянган жилийн түүхийг судлахад ашигладаг арга бол цөмийн арга юм. Устөрөгч болон хүчилтөрөгчийн изотопууд нь цаг уурын өөрчлөлтийн мэдээллийг дамжуулагч…

View More Цөмийн тогтвортой изотопыг гидрологи, геогидрологийн судалгаа болон байгаль орчин, уул уурхай, хөдөө аж ахуйн усны менежментэд өргөн ашигладаг

Төгсөгчдийг уулзалтад урьж байна.

Цөмийн технологи, Цөмийн эрчим хүч, Цөмийн инженерчлэлийн мэргэжил, хөтөлбөрийн төгсөгчдийг “Ажил олгогч ба төгсөгчдийн уулзалт”-д урьж байна.

View More Төгсөгчдийг уулзалтад урьж байна.