Гели-3 ба цахилгаан үйлдвэрлэл

Гелий-3 бол ирээдүйн хөнгөн цөмийн нэгдэх урвалын цахилгаан станцуудад түлш болгон ашиглах боломжтой хий юм. Дэлхий дээр маш бага хэмжээний гелий-3 (0.000134%) байдаг. Гэсэн хэдий…

View More Гели-3 ба цахилгаан үйлдвэрлэл

Лос Аламос-оос гаргасан нисэх онгоцонд суурилуулсан дулааны нейтроныг илрүүлдэг шинэ технологи

Лос Аламосийн Үндэсний Лабротори болон Хонейвеллээс хамтран гаргасан шинэ технологи нь нисэх хүчний салбарыг агаар мандлын орчны талаарх мэдээллээр хангахад ашиглагдаж байна. Энэхүү төхөөрөмжийг ТинМан…

View More Лос Аламос-оос гаргасан нисэх онгоцонд суурилуулсан дулааны нейтроныг илрүүлдэг шинэ технологи

Mo-99/Tc-99m генераторыг үйлдвэрлэх, хавдрын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх талаар виртуаль сургалтыг зохион байгуулж байна

Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг (ОУАЭА)-ийн Техникийн хамтын ажиллагаа (ТХА)-ны төслийн хүрээнд Монгол улсын Цөмийн Энергийн Комисс (ЦЭК)-ын дэмжлэгээр Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)-ийн харьяа…

View More Mo-99/Tc-99m генераторыг үйлдвэрлэх, хавдрын оношилгоо, эмчилгээнд хэрэглэх талаар виртуаль сургалтыг зохион байгуулж байна