Монгол улсын эрчим хүчний хэрэгцээ шаардлага

Эрчим хүчнийхээ асуудлыг шинжлэх ухаан технологийн хөгжлийн түвшин, эдийн засгийн чадавхи, багтаамж, газар нутгийн байршил, байгалийн баялаг, хүн амын тоо зэрэг хүчин зүйлүүдээс хамааран өөр…

View More Монгол улсын эрчим хүчний хэрэгцээ шаардлага

Хязгааргүй түлш? Гидрогелийг нээсэн нь үүнийг бодит болгох боломжтой юм.

Эрчим хүч нь орчин үеийн дэлхий ертөнцийг эргэлтэд оруулдаг боловч чулуун түлшний олдоц болон тогтвортой байдал нь нийгмийн хөгжил дэвшилд саад учруулж байна.  Судлаачид нүүрстөрөгч…

View More Хязгааргүй түлш? Гидрогелийг нээсэн нь үүнийг бодит болгох боломжтой юм.

Энергийн хэрэгцээ, шаардлагад үнэлгээ хийх “MAED” загварыг ашиглах талаар сургалт зохион байгуулагдав

Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг (ОУАЭА)-ийн Техникийн хамтын ажиллагаа (ТХА)-ны төслийн хүрээнд Монгол улсын Цөмийн Энергийн Комисс (ЦЭК)-ын дэмжлэгээр Монгол Улсын Их Сургууль (МУИС)-ийн харьяа…

View More Энергийн хэрэгцээ, шаардлагад үнэлгээ хийх “MAED” загварыг ашиглах талаар сургалт зохион байгуулагдав